เคมีภัณ๊ฑ์ TOAsmart

การกำจัดเคมีภัณฑ์และสารอันตราย

สารเคมี เคมีภัณฑ์ และวัตถุอันตรายกำจัดอย่างไร

เชื่อว่าทุกบ้านทุกครัวเรือน ของเราในปัจจุบันมีการใช้เท่าของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เคมีภัณฑ์  หรือสารเคมี  น้อยก็ต้องมี 1 ชิ้นในบ้าน ยกตัวอย่างเช่นถังแก๊ส ยาฉีดยุง หรือกระป๋องสเปรย์ต่างๆ รวมถึงวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ ที่ทำให้เกิดอันตรายและเป็นพิษแก่มนุษย์หรือผู้ที่ได้สัมผัส ซึ่งในส่วนของการใช้งานเราทราบดีอยู่แล้วว่ามีวิธีการใช้แต่ละประเภทอย่างไรแต่การทำลายหรือกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปน่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับหลายๆคน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่แล้วเราจะชื่นชอบความง่ายหลังจากใช้งานเสร็จเรามักจะโยนกระป๋องหรือ ภาชนะบรรจุเคมีภัณฑ์เหล่านี้ทิ้งไปในถังขยะโดยที่ยังไม่ทันคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราทำมันอาจจะทำให้เกิดผลเสียและทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นตามมามากมาย

เคมีภัณฑ์  จัดเป็นสารเคมีและเป็นวัตถุอันตรายอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเราได้สัมผัส หรือเมื่อสารเคมีเหล่านั้นเกิดปฏิกิริยา กลับน้ำและอากาศอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีใดๆ ที่เราไม่ได้ใช้แล้ว เราย่อมไม่สามารถที่จะทำลายได้แบบธรรมดา เช่นการทิ้งลงถังขยะ หรือการโยนลงน้ำท่วมไปถึงการจุดไฟเผายิ่งจะเป็นอันตรายดังนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรสำหรับการจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยไม่เกิดอันตราย

 

เคมีภัณฑ์ TOA

 

การกำจัดสารเคมีหรือวัตถุอันตราย รวมถึงเคมีภัณฑ์ต่างๆยกตัวอย่างการกำจัดสารเคมีที่มาจากการสัมผัส เพราะสารเคมีบางอย่างเป็นพิษสำหรับผิวหนังไม่ควรสัมผัสให้โดนตัววิธีการที่จะทำให้เจือจางได้มากที่สุดคือการราดหรือล้างด้วยน้ำเปล่า ปล่อยให้น้ำเปล่าเข้าไปแทนที่สารพิษเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดหรือในกรณีที่เราพบว่ามีเคมีภัณฑ์สารเคมีต่างๆรั่วไหลออกมาการกำจัดที่ดีที่สุดคือต้องจำกัดพื้นที่การรั่วไหลของมันให้น้อยที่สุดนั่นเอง หลังจากนั้นจึงทำการแจ้งผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดสารเคมีเมื่อรั่วไหล การกำจัดวัตถุอันตรายมีหลายรูปแบบมากในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นถังแก๊สวัตถุไวไฟหรือวัตถุต่างๆที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดได้ง่ายขึ้น สิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือให้เราหลีกเลี่ยงการทิ้งแบบทั่วไปหลีกเลี่ยงการถูกทำลายเพราะมันอาจจะเกิดระเบิดจนทำให้เกิดอันตรายและทรัพย์สินเสียหายได้ซึ่งในปัจจุบันนี้มีแหล่งสำหรับทิ้งวัสดุอันตรายโดยเฉพาะอย่างเช่นฐานไฟฟ้าที่ใช้แล้วตามที่สาธารณะต่างๆ ในปัจจุบันนี้มีช่องสำหรับทิ้งขยะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์และวัตถุอันตรายทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและคนในสังคมนั่นเอง

การกำจัดหรือการจัดการกับสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวแต่เราทุกคนบ้านทุกบ้านมีส่วนสำคัญในการจัดการกับเรื่องนี้อย่างถูกต้อง ก็จะเกิดผลดี แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแก่ตัวเองและบุคคลรอบข้างนั่นเอง