คะแนน IELTS เพื่อสมัครมหาวิทยาลัยดังออสเตรเลีย

 

จากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในโลกประจำปี 2018 โดย Times Higher Education  พบว่ามหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ที่ติด  200 อันดับแรกของโลก  นั้นมีการกำหนด ระดับคะแนน IELTS  ต่ำที่สุด ที่ระดับ 5.5 และสูงที่สุดระดับ 7.0 เรียกได้ว่าโหดพอๆกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษและอเมริกาเลยทีเดียว

แม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ติดอันดับ Top30 ของโลกก็ตาม ถ้าใครมีแพลนจะบินลัดฟ้าไปศึกษาต่อที่แดนจิงโจ้เห็นทีว่างานนี้จะเว้นจากการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้แน่ๆ ว่าแล้วก็อย่ารอช้าไปดูกันเถอะว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในออสเตรเลีย นั้นเรียกคะแนน IELTS เท่าไหร่

คะแนน IELTS เพื่อสมัครมหาวิทยาลัยดังออสเตรเลีย

University of Melbourne ติดอันดับที่ 32  ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  7.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 7.0

Australian National University ติดอันดับที่  48  ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  6.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 6.0

University of Sydney ติดอันดับที่  61  ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  6.5  และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 6.5

University of Queensland ติดอันดับที่  65  ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  6.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 6.0

Monash University ติดอันดับที่  80  ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  6.5 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 6.5

University of New South Wales ติดอันดับที่ 85 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  6.5 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 6.5

University of Western Australia ติดอันดับที่ 111 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ 6.5  และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 6.5

University of Adelaide ติดอันดับที่  134  ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  5.5 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 5.5

เราจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยในออสเตรเลียยังเปิดโอกาสสำหรับผู้ได้คะแนน IELTS ที่ 5.5 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสามารถเข้าเรียนได้ในสถาบันที่ต้องการก็ควรพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นเพราะคะแนนระดับ 5.5 นั้น ยังแสดงให้เห็นว่าคุณมีสามารถในการใช้ภาษาระดับปานกลางโดย สามารถใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้าง แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆแต่ก็สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัดได้ดี